اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع Ph.D بهمن سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اطلاع می رساند ثبت نام این دانشجویان به صورت اینترنتی و حضوری به شرح زیر انجام می گردد: لازم است کلیه دانشجویان جدید الورود از تاریخ ۹۴/۱۱/۱۸لغایت ۹۴/۱۱/۲۰ بصورت اینترنتی ثبت نام نمایند :

ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک ثبت نامی، (طبق جدول زمانبندی هر رشته درسِ که در ذیل آمده است) در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ و ۲۸  بهمن ماه ۹۴ انجام می شود .

جدول مراجعه حضوری جهت ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد

شروع کلاس ها از تاریخ ۲۴ بهمن می باشد . به دانشکده مربوطه مراجعه نمایید.

 

تاریخ مراجعه

رشته تحصیلی

ردیف

دوشنبه               ۹۴/۱۱/۲۶

انگل شناسی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، علوم تشریحی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، ژنتیک پزشکی 

۱

سه شنبه           ۹۴/۱۱/۲۷ 

آموزش پزشکی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مهندسی پزشکی

۲

چهارشنبه            ۹۴/۱۱/۲۸

بیوتکنولوژی داروئی، داروسازی بالینی،شیمی داروئی، فارماسیوتیکس، نانوفناوری داروئی

 

۴

ثبت نام اینترنتی شامل :

۱- دانلود فرم های ثبت نامی در ذیل همین صفحه و تکمیل آنها (فرمهای ۱و۲در دونسخه پرینت شود

۲- تهیه مدارک ثبت نامی طبق دستورالعمل(در ذیل همین صفحه

۳-  اسکن و بارگذاری مدارک ثبت نامی و فرم ها در سایت معاونت آموزشی  ذیل انجام گیرد

                                                   

تذکرات مهم:

پس از بارگذاری مدارک،  داوطلب می بایست طی ۴۸ساعت به سامانه مراجعه و در صورت ارجاع نقص از سوی کارشناس آموزش نسبت به رفع نواقص اقدام و مدارک رفع نقص شده را مجددا  اسکن و بارگذاری نمایند .

   پس از اخذ شماره دانشجویی در سایت ثبت نام،ضمن الصاق عکس به فرم معاینه دانشجو  به لینک شناسنامه سلامت دانشگاه مراجعه و مهر و امضاء پزشک معتمد مر کز بهداشتی درمانی و مرکز مشاوره  را اخذ نموده و سپس اسکن و بارگذاری نمائید .

دانشجویان شهریه پرداز می بایست فرم های مخصوص دانشجویان  پردیس خودگردان را تکمیل و اسکن و بارگذاری نمایند

ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک ثبت نامی، (طبق جدول زمانبندی هر رشته درسکه در ذیل آمده است) در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ و ۲۸  بهمن ماه ۹۴ انجام می شود

  

نکات مهم ویژه دانشجویان بدون شهریه :
۱-برای انجام کلیه امور مربوط به خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، کارت تغذیه، پرنمودن فرم پرونده سلامت از طریق سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس http://csa.mui.ac.ir  اقدام می گردد.

۲- دانشجویان با سهمیه شاهد وایثارگر  فرمهای مربوطه رااز طریق سایت ذیل دریافت وتکمیل نمایند  edu.mui.ac.ir

۳- دانشجویان با سهمیه استعداد درخشان فرمهای مربوطه رااز طریق سایت ذیل دریافت وتکمیل نمایندhttp://talented.mui.ac.ir
 
ثبت نام خوابگاه دانشجویان بدون شهریه:

تلفن امور خوابگاه: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۳ و ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۴
آدرس درب شرقی: اصفهان   خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ساختمان شماره  چهار طبقه همکف معاونت دانشجویی فرهنگی  اداره امور خوابگاهها،
نکات مهم ویژه دانشجویان پردیس خودگردان(شهریه پرداز):
- هنگام تحویل کلیه مدارک، ارایه اصل فیش بانکی  علی الحساب به مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ده میلیون تومان) پرداخت شهریه الزامی می باشد.
-شماره حساب جهت پرداخت هزینه ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۳۰۰۸ به کد شناسه ۷۱۰۸۳۱۰۲۸۳۰۰۸۰۴۶۷ بانک رفاه

مدارک و فرم های لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان Ph.D(بدون پرداخت شهریه )
۱-فرم شماره ۱ درخواست نامنویسی  در ۲ نسخه
۲-فرم شماره ۲ اطلاعات عمومی دانشجو در ۲ نسخه               *   الصاق عکس الزامی است
۳-فرم شماره ۳ تعهد نامه عام یک نسخه                      
۴-فرم شماره ۴ معاینه دانشجو  یک نسخه                                   *   الصاق عکس الزامی است
۵-فرم شماره ۵ تعهد نامه عدم اشتغال دانشجو

۶-فرم شماره ۶ تعهد نامه ارایه مرخصی بدون حقوق/ماموریت آموزشی نسخه PDF(کارمندان دولت )
۷-فرم هسته تحقیق ونظر دهی Ph.D     در ۲ نسخه               * الصاق عکس الزامی است
۹-فرم درخواست ریز نمرات مقاطع قبلی (تاییدیه تحصیلی )

۱۰-نامه درخواست ریز نمرات مقاطع قبل  ( می بایست توسط دانشجو پست گردد

۱۱-فرم تعهد نامه محضری دانشجویان مقطع Ph.D

۱۲-فرم تعهد نامه محضری دانشجویان رشته داروسازی مقطع  Ph.D

 مدارک و فرم های لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان Ph.Dپردیس خود گردان(با پرداخت شهریه )

۱-فرم شماره ۱ درخواست نامنویسینسخه)  
۲-فرم شماره ۲ اطلاعات عمومینسخه              
۳-فرم شماره ۴ معاینه دانشجو            
۴-فرم شماره ۵ تعهد نامه عدم اشتغال به کار     
۵-فرم شماره ۶ تعهد نامه ارایه مرخصی بدون حقوق/ماموریت آموزشی (برای کارکنان رسمی و پیمانی)      
۶-فرم تعهدنامه رسمی مقطع Ph.Dجهت ضمانت پرداخت شهریه تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه  ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی