جدیدالورود

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی ( phd) سال تحصیلی ۹۷-۹۶

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع  فوق تخصصی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع  فلوشیپ سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

ثبت نام اینترنتی

 

خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، کارت تغذیه، شناسنامه سلامت

ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

سایت دانشکده ها (مشاهده برنامه کلاسی ، اخذ تاییدیه انتخاب واحد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی رشته فوریتهای پزشکی ۹۵    

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دومین دوره آموزش پذیرش دستیار پزشک خانواده ۹۵

 اطلاعیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ( مقاطع کاردانی ،کارشناسی و دکتری عمومی) سال تحصیلی ۱۳۹۵

 اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی  ۱۳۹۵(

«قابل توجه پذيرفته شدگان چهل و سومین دوره آزمون پذيرش دستياري» ۹۵

 اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد مهر ۹۵

 اطلاعیه پذيرفته شدگان نهایی دوره دکترای تخصصی سال تحصيلي ۹۶-۹۵

 اطلاعیه دانشجویان دوره مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت 

اطلاعیه  پذیرفته شدگان مقطع کاردانی بهمن ۹۴

 اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع  phd بهمن ۹۴