دانشجویان مقطع عمومی

آئین نامه ها

انتخاب واحد-مشاهده نمرات

مهمانی و انتقالی

رتبه های سنجش ۹۴ مقطع دکتری عمومی

رتبه های سنجش ۹۵ مقطع دکتری عمومی

 

رتبه های سنجش ۹۶ مقاطع دکتری عمومی

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی

اصلاح بخشنامه درمورد شرایط میهمانی دانشجویان دردانشگاه آزاد

اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین نامه (معرفی به استاد )

اصلاحیه شرایط تغییر رشته دانشجویان

اصلاحیه شرط شرکت درآزمون علوم پایه (دروس عمومی

ائین نامه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان

تغییر ماده ۱۴ آئین نامه دکترای رشته دندانپزشکی

دستورالعمل انجام کارآموزی وکارورزی دانشجویان دانشگاه آزاددرمراکز آموزشی

دستورالعمل ممنوعیت خروج از کشور دانشجویان سال آخر

شرایط  میهمانی بیش از۴۰ درصد واحدهای کل دوره

آئین نامه آموزشی درخصوص اعلام نمره وزمان اعتراض دانشجویان

آئین نامه آموزشی درخصوص حذف واضافه دانشجویانحذف و اضافه

آئین نامه آموزشی درخصوص حضور وغیاب دانشجویانحضور و غياب

آئین نامه آموزشی درخصوص مراجعه به موقع دانشجویان جهت ثبت نام وانتخاب واحد

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درمورد اعلام نمره دانشجویانی که در امتخان پایان ترم حضور ندارند

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درمورد نمرات گذارش نشده و ناتمام