پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ در تالار حکمت با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بررسی موارد آموزشی دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهشی نسبت به طرح و  وبررسی پروپوزال سه نفر از دانشجویان اقدام و تصمیم گیری بعمل آمد .