ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی رشته فوریتهای پزشکی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی  رشته فوریتهای پزشکی

 

پذیرفته شدگان  گرامی : ثبت نام اینترنتی (اسکن و بارگذاری مدارک تحصیلی) در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۳الی ۱۷/۱۱/۹۳ بصورت اینترنتی از طریق همین سایت انجام می پذیرد.

ثبت نام حضوری: ۱۸و۱۹/۱۱/۹۳ از ساعت ۳۰/۸ در اداره خدمات آموزشی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

زمان شروع کلاسها: ۱۵/۱۱/۹۳

مدارک موردنیازجهت ثبت نام :

اصل شناسنامه و كارت ملي

اصل مدرك يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد

اصل مدرك يا گواهي موقت پايان دوره پيش دانشگاهي

مدركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان ذكور باشد

۳ قطعه عكس ۴*۳ پشت نويسي شده

رسيد پستي درخواست تاييديه ارزش تحصيلي پايان دوره پيش دانشگاهي از اداره پست 

فرم هاي تكميل شده (فرم ۱ و فرم ۱۰ اطلاعات عمومي ، فرم ۱۱ نامنويسي ، ۱۲تعهدنامه ، فرم ۴ پذيرفته شدگان با سهميه منطقه ۱ و شهدا و رزمندگان ، فرم شماره ۶ پذيرفته شدگان با سهميه مناطق ۲ و ۳

 پذيرفته شدگاني كه در يكي از سازمان ها يا موسسات دولتي اشتغال به كار دارند لازم است براي ثبت نام و شروع به تحصيل موافقت نامه بدون قيد و شرط از محل كار ارائه نمايند.

 فرمهاي ذكر شده در مدارك ( فرم ۱۰-۱۱-۴ و ... ) در سامانه ثبت نام اينترنتي قابل دريافت مي باشد و اين فرمها را ضمن بارگذاري نمودن چاپ و امضاء  و در روز تحويل مدارك، ارائه نمائید.

 

پذیرفته شده گرامی پیش از شروع به ثبت نام اینترنتی مدارک و فرمهای مشخص شده در زیررا دریافت، چاپ ، تکمیل و امضا نمایید .پس از امضا همراه با بقیه مدارک خود اسکن و در سیستم اینترنتی  بارگذاری نمایید.

 

لینک دریافت فرم ها :

 

فرم شماره ۱

فرم شماره ۴ (منطقه۱، خانواده شهدا، شاهد، رزمندگان، جانبازان، آزادگان)

فرم شماره ۶ (مختص سهمیه های منطقه ۲ یا منطقه ۳)

فرم شماره ۱۰

فرم شماره ۱۱