معرفی اداره دانش آموختگان

                   

                   

                   

                   

                    

 ساعت پاسخگویی تلفنی هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت
۹ صبح الی ۱۲ می باشد

 

لیست اسامی  پرسنل و امور محوله اداره دانش آموختگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

 

۱

خانم زهرا عبادی

۳۷۹۲۸۰۵۳

رسیدگی به کلیه امور دانش آموختگان

 

۳

خانم روستا زاده

۳۷۹۲۸۰۵۲

رشته های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی Ph.D

 

۴

خانم صمدی

۳۷۹۲۸۰۵۲

کلیه رشته های کارشناسی بدون صدور مجوز و گواهی موقت

 

۵

خانم سویزی

۳۷۹۲۸۰۵۴

رشته پزشکی و پاسخگویی به مشکلات متقاضیان غیرحضوری

 

۷

آقای دشتی

۳۷۹۲۸۰۵۴

کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و امور بین الملل

 

۸

خانم جانقربانی

۳۷۹۲۸۰۵۱

رشته های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

 

۹

خانم نوروزی

۳۷۹۲۸۰۵۱

رشته های دکترای داروسازی و دکتری عمومی و تخصصی  دندانپزشکی

 

۱۰

خانم قائدی

۳۷۹۲۸۰۵۶

کلیه رشته های کاردانی و صدور مجوز و گواهی موقت مقاطع کارشناسی

 

۱۱

خانم شفیعی

۳۷۹۲۸۰۵۶

صدور دانشنامه- اخذ فرم فراغت پرتال فرم فراغت پرتال مجوز بعد از کارشناسان- صدور فرم ابطال مدارک مفقودی صدور و تحویل دانشنامه