دانش آموختگان

  ساعت پاسخگویی تلفنی هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ می باشد

 

 درباره اداره دانش آموختگان

تماس با کارشناسان اداره

فرایند دسترسی دانش آموختگان به  برنامه پورتال جهت پیگیری مراحل صدور و تایید فرم فراغت از تحصیل

مدارک لازم جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیل دکترای عمومی

مدارک لازم جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلی تخصصی بالینی پزشکی

مدارک لازم جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلی

                   (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشد)

 امور (بین الملل)

آئین نامه ها و فرم ها

 سامانه تقاضای صدور مدرک

 محاسبه تعهدات خدمتي آموزش رايگان  

 مدارك لازم جهت صدور گواهي موقت تحصيلي كليه رشته ها

پوستر راه اندازی سامانه صدورغیرحضوری مدارک دانش آموختگی

 فرآیند اعلام فراغت از تحصیل در اداره دانش آموختگان

 آیین نامه پزشکی تخصصی بالینی 

 آیین نامه پزشکی تخصصی علوم پایه