معرفی اداره دانش آموختگان

           اداره دانش آموختگان وظيفه صدور دانشنامه و گواهي پايان تحصيلات دانشجويان فارغ التحصيل را بر عهده دارد

وظایف و مسئولیتها

۱- بررسی و تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع

۲-صدور تائیدیه تحصیلی در کلیه مقاطع

۳-صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع

۴- صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع

۵-صدور تائیدیه نظام پزشکی به امور آزمایشگاهی ،کانون وکلای دادگستری در کلیه مقاطع

۶- صدور تائیدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع

۷- صدور تائیدیه ضریب kدر کلیه رشته های تخصصی بالینی - دندانپزشکی - فوق تخصصی - Ph.D

۸- صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع

۹- صدور مکاتبه امور پروانه ها در کلیه رشته ها

۱۰- مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها

۱۱- اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته ومقطع

۱۲- مکاتبه جهت جذب اعضای هیات علمی

۱۳- بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها

۱۴- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها

۱۵- اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها

۱۶- اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها

۱۷- صدور گواهینامه پایان دوره تخصصی فلوشیپ در کلیه رشته های تخصصی

۱۸- صدور گواهی نمرات ارتقاء دانشگاه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی

۱۹- تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی

۲۰- صدورمجوز تحویل مدرک پایان دوره درمقاطع کاردانی - کارشناسی و فلوشیپ - تکمیلی . BS

۲۱- صدور دانشنامه المثنی

۲۲- صدور ریز نمرات المثنی

۲۳- صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS

۲۴- صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی

۲۵- صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث

۲۶- بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی

۲۷- بر آورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی

۲۸- تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی

۲۹- تحویل ریز نمرات درکلیه رشته های تحصیلی

۳۰- پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت امور خارجه

۳۱- پاسخگویی به کلیه استعلامها ودرخواستهای وزارت متبوع

۳۲- تائید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان

۳۳- تکمیل و تائید استعلامهای موسسات و سازمانهای خارج از کشور جهت ادامه تحصیل ویا اشتغال به کار

۳۴- کلیه مکاتبات عند الزوم