اداره آمار و خدمات ماشینی

 

اهم وظايف و فعاليتهاي اداره بشرح زير مي باشد:

۱: فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت ماشيني.

از قبيل: تعريف دروس, تهيه فرمهاي انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراري و... قبل ازعمليات مربوطه, تهيه ليستهاي مختلف, ورود نمرات بطور صحيح و تهيه گزارشات ( آماري ،كارنامه و...)

۲:استمرار و بهبود خدمات ماشيني دانشجويان منطبق بانيازهاي مديريت حوزه.

۳: توسعه سيستم آموزشي موجود و ايجاد قابليتهاي جديد.

۴: حفظ وحراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان.

۵:طراحي وپياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلي واستانداردسازي آنها.

۶:بهره برداري موثرازدستگاه OP.SCANبعنوان يك تكنولوژي جديد در قرائت وتصحيح اوراق امتحاني و پاسخنامه هاي چندجوابي.

۷: اتصال دانشكده هاي تابعه و ساير واحدهاي متقاضي دربهره گيري ازشبكه اطلاع رساني سيستم خدمات آموزشي (سما).

۸: تهيه نرم افزارهاي موردنيازحوزه معاونت آموزشي براساس نيازهاي تعريف شده.

۹:ايجادنظام ارزيابي صحيح ومنطقي درامتحانات براساس استانداردهاي تعيين شده.

۱۰: تهيه گزارشان آماري وتحليلي متنوع ازمجموعه بانك اطلاعاتي موجود در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي واجرائي.

۱۱:مديريت نرم افزاربانك اطلاعاتي اعضا هيات علمي واطلاعات تدريس آنها.

۱۲: پشتیبانی فنی سیستم اتوماسیون اداری و کارتابل تحت وب حوزه.

۱۳: پشتیبانی فنی سیستم ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشگاه.

۱۴:ترويج و آموزش استفاده از تسهيلات كامپيوتري موجود در ميان نيروهاي حوزه معاونت آموزشي.

۱۵:نشر و بسط نرم افزارها و تجربيات حاصله به محيطهاي برون دانشگاهي.

 

كارشناسان اداره آمار و خدمات ماشيني

 

۱. مهندس بحرانی
کارشناس ارشد نرم افزار
۳۷۹۲۸۰۳۰
E-mail: so.bahrani@gmail.com این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

پرسنل جانشین

خانم مهران پور

۲. مهندس خسرویان
E-mail: khosravian@mail.mui.ac.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
 
خانم  مهران پور
۴. خانم مهران پور
۳۷۹۲۸۰۲۷
خانم مهندس خسرویان
۵. احمد رضا صادقی

خانم هما ناظمی

۶. خانم ناظمی آقای احمد رضا صادقی
۷. خانم خليقي خانم هما ناظمی
۸. خانم نصر اصفهاني خانم هما ناظمی
   
 
 
       
 
تلفن تماس : ۸۰۲۹ ۳۷۹۲- ۳۷۹۲۸۰۲۷

شرح وظایف رئیس اداره آمار و خدمات ماشینی : 

۱-پشتیبانی ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان همراه با ارسال مدارك ثبت نامی

۲-پشتیبانی نرم افزار بایگانی الکترونیکی ، پشتیبانی و مدیریت بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت امور آموزشی ،
۳- تهیه کلیه گزارشات مدیریتی و آماري سیستم آموزشی دانشجویان، توسعه سامانه مدیریت امور آموزشی موجود وایجاد قابلیتهاي جدید،پشتیبانی سرورهاي موجود در حوزه معاونت آموزشی

۴- پشتیبانی سیستم متقاضیان نقل و انتقال به دانشگاه و تهیه گزارشات مورد نیاز

۵- پشتیبانی سیستم مالی آموزشی دانشجویان شهریه پرداز

۶- مدیریت و اجرايتصحیح اوراق آزمون ارتقاء دستیاري، جامع علوم پایه و پیش کارورزي قطب اصفهان

۷- همکاري با وزارت متبوع درخصوص رفع اشکالات و گسترش سیستم سما

۸- شرکت در جلسات گسترش ، اصلاح فرایندها ، هماهنگی ......مرتبط با امور آموزشی

 ۹-راه اندازي و پشتیبانی سیستم جدید صدور مدارك دانش آموختگان از راه دور

۱۰-پاسخگویی به پذیرفته شدگان ، دانشجویان در زمان ثبت نام و انتخاب واحدو مشاهده کارنامه ، اساتیددر زمان ثبت نمرات ، کارشناسان آموزشی دانشگاه

شرح وظایف کارشناسان رایانه اداره آمار و خدمات ماشینی

۱شتیبانی سخت افزاري و سیستم عامل پرسنل معاونت آموزشی، شبکه حوزه معاونت آموزشی

۲- همکاري در پاسخگویی به پذیرفته شدگان جهت ثبت نام اینترنتی، دانشجویان درزمان انتخاب واحد وحذف و اضافه و مشاهده نمرات ، اساتید در زمان ثبت نمره ، کارشناسان آموزشی دانشگاه

۳- تهیه و پشتیبانی نرم افزارهاي چاپ کارت آزمون ها ، تهیه پاسخنامه ، تصحیح اوراق امتحانی

۴- تبدیل اطلاعات از سیستم سما به سیستم کارت دانشجویی 

۵- تهیه قالب کلیه مکاتبات آموزشی در سیستم سما

۶-همکاري در تهیه گزارشات آماری و مدیریتی

۷-همکاري در پشتیبانی سامانه سما و بانک اطلاعاتی امورآموزشی دانشجویان

۸- همکاری در پشتیبانی سامانه مالی _ آموزشی

شرح وظایف اپراتورهای اداره آمار و خدمات ماشینی

 

-۱-ثبت یا تکمیل مشخصات عمومی دانشجویان مقطع تخصصی بالینی و مهمان و انتقالی

۲- شاهد و فرزند هیئت علمی، ثبت دروس تطبیقی و انتقالی دانشجویان انتقالی، صدور کارت دائم و موقت دانشجویان

۳-ورود اطلاعات فردي و نمرات فارغ التحصیلان سال هاي قبل که در سیستم سما موجود نمی باشد، انجام مکاتبات

۴-آموزشی موردي در سیستم سما از قبیل اصلاح واحد، حذف نام ، ثبت دروس جبرانی ......

۵- تهیه پاسخنامه ،تصحیح اوراق و آنالیز کلیه امتحانات دانشجویان وآزمون هاي جامع

۶- تعریف دروس کل جدید، ارائه دروس نیمسالجاري گروه معارف و دوره ،MPH

۷- همکاري در پاسخگویی به دانشجویان و پذیرفته شدگان و مهمان وانتقالی درزمان ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، ثبت نمرات و مشاهده نمرات