معرفی اداره آمار و خدمات ماشینی

کارکنان اداره آمار و خدمات ماشینی
رئیس اداره آمار و خدمات ماشینی
خانم مهندس سونیا بحرانی
۳۷۹۲۸۰۳۰
کارشناس رایانه
آقای مهندس مجید روح الهی
۳۷۹۲۸۰۲۷
مسئول امور اپراتوری
خانم هما ناظمی
۳۷۹۲۸۰۲۹
اپراتور 
خانم فاطمه نصر
۳۷۹۲۸۰۲۸

اهم وظايف و فعاليتهاي اداره خدمات ماشینی :

۱: فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت ماشيني.

از قبيل: تعريف دروس, پشتیبانی فریندهای انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراري و... قبل ازعمليات مربوطه, تهيه ليستهاي مختلف, ورود نمرات بطور صحيح و تهيه گزارشات ( آماري ،كارنامه و...)

۲:استمرار و بهبود خدمات ماشيني دانشجويان منطبق بانيازهاي مديريت حوزه.

۳: توسعه سيستم آموزشي موجود و ايجاد قابليتهاي جديد.

۴: حفظ وحراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان.

۵:پشتیبانی سامانه های بایگانی الکترونیکی ، صدورمدرک از راه دور دانش آموختگان ، سامانه مالی - آموزشی

۶:بهره برداري موثرازدستگاه OP.SCANبعنوان يك تكنولوژي جديد در قرائت وتصحيح اوراق امتحاني و پاسخنامه هاي چندجوابي.

۷: اتصال دانشكده هاي تابعه و ساير واحدهاي متقاضي دربهره گيري ازشبكه اطلاع رساني سيستم خدمات آموزشي .

۸: تهيه نرم افزارهاي موردنيازحوزه معاونت آموزشي براساس نيازهاي تعريف شده.

۹:ايجادنظام ارزيابي صحيح ومنطقي درامتحانات براساس استانداردهاي تعيين شده.

۱۰: تهيه گزارشان آماري وتحليلي متنوع ازمجموعه بانك اطلاعاتي موجود در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي واجرائي.

۱۱:مديريت و پشتیبانی امور رایانه ای آزمون های جامع قطب منطقه ۷ آمایشی و آزمون ارتقاء دستیاران پزشکی

۱۲: پشتیبانی فنی سیستم اتوماسیون اداری و کارتابل تحت وب حوزه.

۱۳: پشتیبانی فنی سیستم ارزشیابی آنلاین اساتید و هیات علمی دانشگاه.

۱۴:ترويج و آموزش استفاده از تسهيلات كامپيوتري موجود در ميان نيروهاي حوزه معاونت آموزشي.

۱۵:نشر و بسط نرم افزارها و تجربيات حاصله به محيطهاي برون دانشگاهي.

 

شرح وظایف رئیس اداره آمار و خدمات ماشینی : 
۱-پشتیبانی ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان همراه با ارسال مدارك ثبت نامی
۲-پشتیبانی نرم افزار بایگانی الکترونیکی ، پشتیبانی و مدیریت بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت امور آموزشی ،
۳- تهیه کلیه گزارشات مدیریتی و آماري سیستم آموزشی دانشجویان، توسعه سامانه مدیریت امور آموزشی موجود وایجاد قابلیتهاي جدید،پشتیبانی سرورهاي موجود در حوزه معاونت آموزشی
۴- پشتیبانی سیستم متقاضیان نقل و انتقال به دانشگاه و تهیه گزارشات مورد نیاز
۵- پشتیبانی سیستم مالی – آموزشی دانشجویان شهریه پرداز
۶- مدیریت و اجرايتصحیح اوراق آزمون ارتقاء دستیاري، جامع علوم پایه و پیش کارورزي قطب اصفهان
۷- همکاري با وزارت متبوع درخصوص رفع اشکالات و گسترش سیستم سما
۸- شرکت در جلسات گسترش ، اصلاح فرایندها ، هماهنگی ......مرتبط با امور آموزشی
 ۹-راه اندازي و پشتیبانی سیستم جدید صدور مدارك دانش آموختگان از راه دور
۱۰-پاسخگویی به پذیرفته شدگان ، دانشجویان در زمان ثبت نام و انتخاب واحدو مشاهده کارنامه ، اساتیددر زمان ثبت نمرات ، کارشناسان آموزشی دانشگاه
 
شرح وظایف کارشناسان رایانه اداره آمار و خدمات ماشینی
۱-پشتیبانی سخت افزاري و سیستم عامل پرسنل معاونت آموزشی، شبکه حوزه معاونت آموزشی
۲- همکاري در پاسخگویی به پذیرفته شدگان جهت ثبت نام اینترنتی، دانشجویان درزمان انتخاب واحد وحذف و اضافه و مشاهده نمرات ، اساتید در زمان ثبت نمره ، کارشناسان آموزشی دانشگاه
۳- تهیه و پشتیبانی نرم افزارهاي چاپ کارت آزمون ها ، تهیه پاسخنامه ، تصحیح اوراق امتحانی
۴- تبدیل اطلاعات از سیستم سما به سیستم کارت دانشجویی 
۵- تهیه قالب کلیه مکاتبات آموزشی در سیستم سما
۶-همکاري در تهیه گزارشات آماری و مدیریتی
۷-همکاري در پشتیبانی سامانه سما و بانک اطلاعاتی امورآموزشی دانشجویان
۸- همکاری در پشتیبانی سامانه مالی _ آموزشی
 
شرح وظایف اپراتورهای اداره آمار و خدمات ماشینی
-۱-ثبت یا تکمیل مشخصات عمومی دانشجویان مقطع تخصصی بالینی و مهمان و انتقالی
۲- شاهد و فرزند هیئت علمی، ثبت دروس تطبیقی و انتقالی دانشجویان انتقالی، صدور کارت دائم و موقت دانشجویان
۳-ورود اطلاعات فردي و نمرات فارغ التحصیلان سال هاي قبل که در سیستم سما موجود نمی باشد، انجام مکاتبات
۴-آموزشی موردي در سیستم سما از قبیل اصلاح واحد، حذف نام ، ثبت دروس جبرانی ......
۵- تهیه پاسخنامه ،تصحیح اوراق و آنالیز کلیه امتحانات دانشجویان وآزمون هاي جامع
۶- تعریف دروس کل جدید، ارائه دروس نیمسالجاري گروه معارف و دوره ،MPH
۷- همکاري در پاسخگویی به دانشجویان و پذیرفته شدگان و مهمان وانتقالی درزمان ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، ثبت نمرات و مشاهده نمرات