کارگاه " آشنایی باشرایط و چگونگی عملکرد عوامل اجرایی آزمونهای کشوری

کارگاه آشنایی با شرایط و چگونگی عملکرد عوامل اجرایی آزمونهای کشوری ساعت ۸ لغایت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۰ آذر ماه سال ۹۷ به همت مسوول آموزش کارکنان، معاون مدیر امور آموزشی، نماینده حراست دانشگاه، مسوول امور آزمونها به صورت منظم و با حضور پرشور متقاضیان شرکت در کارگاه در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید