کارگروه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه کارگروه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ۲۲ آبان ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر مدعوین در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید در این جلسه مشکلات اجرای پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.