قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

اطلاعیه ثبت نام  پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (۱۳۹۷) به محض وصول اسامی پذیرفته شدگان از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.