برگزاری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷

در راستای برگزاری جلسات دوره ای شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷،  در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۸  این جلسه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید. در این جلسه مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه های کلان منطقه ۷ با تشکیل کارگروه های تخصصی پیرامون فعالیت های صورت گرفته، اقدامات آتی و موارد مهم و کاربردی درخصوص عملیاتی نمودن اهداف هر بسته به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین پیش نویس تفاهم نامه ی قرارگیری لینک هر دانشگاه در تارنمای سایر دانشگاه های کلان منطقه و آیین نامه ی نظارت بر آموزش عالی سلامت در بخش غیردولتی (دانشگاه آزاد) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.