برگزاری جلسات آموزش نسخه جدید اتوماسیون اداری کارکنان

جلسات آموزش نسخه جدید اتوماسیون اداری کارکنان در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵و ۱۶ مردادماه با حضور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  در محل تالار حکمت برگزار گردید در این جلسه کارشناس نرم افزار دیدگاه نحوه کار با این نرم افزار را بصورت اجرایی بیان نمودند و با توجه به اینکه این نرم افزار مدتی است راه اندازی گردیده است کارکنان مشکلات پیش آمده را بیان و پیشنهادات لازم را ارائه نمودند.