برگزاری جلسه مصاحبه آزمون دکتری پژوهشی

روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ ظهر جلسه مصاحبه آزمون دکتری پژوهشی (Ph.D by Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با حضور کلیه اعضاء مصاحبه کننده و۲۰ نفر از داوطلبین مرحله دوم آزمون (مصاحبه) طبق برنامه زمانبندی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.