جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر ​​​​​​​

پنجمین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگرساعت ۱۳/۳۰ روز سه شنبه ۹۷/۴/۱۲ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سرپرست پژوهشکده قلب و عروق، مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه،معاون مدیر تحصیلات تکمیلی در امور دانشجویان Ph.D by research و پزشک پژوهشگر، قائم مقام رئیس دانشکده در امور مرتبط با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در محل اتاق جلسات تشکیل و در خصوص دانشجویان Ph.D by research بحث و تبادل نظر بعمل آمد.