جلسه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش بین الملل دانشگاه

جلسه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش بین الملل دانشگاه  ساعت ۱۱/۳۰ روز سه شنبه ۹۷/۴/۱۲ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، ،سرپرست مدیریت روابط بین الملل دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و امور بین الملل و روسای دانشکده ها و دیگر مدعوین در محل تالار حکمت برگزار و در خصوص راه های افزایش جذب دانشجو، امکان سنجی امکانات رفاهی دانشجویی  و وظایف مسئولین بین الملل دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.