جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۰خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در محل تالار حکمت برگزار گردید وطبق دستور جلسه و با توجه به ابلاغ برنامه عملیاتی حوزه آموزش و سطح­بندی اقدامات در بسته­ های طرح تحول و نوآوری بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.