برگزاری جلسه مربوط به بسته اخلاق حرفه ای دانشگاه

جلسه مربوط به بسته اخلاق حرفه ای دانشگاه درساعت ۱۰/۳۰ روز شنبه   ۱۹ خردادماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضاء کمیته اخلاق در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید و ضمن طرح دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم تخاذ گردید. ،