برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ صبح  روزسه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور دبیر و اعضاء هیات اجرایی جذب دانشگاه  در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری ها، ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.