رهبر انقلاب، صبح روز ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه فرهنگیان

 دیشب شنیدید رئیس جمهور آمریکا حرفهای سخیف و سبکی زد. شاید بیش از ۱۰دروغ در حرفهای او بود. هم نظام را تهدید کرد، هم ملت را که چنین و چنان میکنم. بنده از طرف ملت ایران میگویم: آقای ترامپ! شما غلط میکنید

میگفتیم مسئله‌ آمریکا با ایران، مربوط به انرژی هسته ای نیست. میگفتند نه، اینجور نیست/ حالا دیدید، ما برجام را پذیرفتیم اما دشمنیها تمام نشد. حالا مسئله‌ حضور ما در منطقه و مسئله‌ موشکها را مطرح میکنند؛ اگر اینها را هم قبول کنیم مسئله‌ دیگری را شروع میکنند/ علت مخالفت آمریکا با نظام این است که آمریکا بطور کامل سلطه داشت و انقلاب دست آنها را کوتاه کرد

آنچه اتفاق افتاده، یعنی رفتار زشت و سخیف رئیس جمهور آمریکا خلاف انتظار ما نیست. این رفتار در دوران رؤسای جمهور قبل هم وجود داشت و در هر دوره ای یکجور بوده است/ ملت ایران با قدرت ایستاده و آن [رؤسای جمهور] قبلی مُردند و استخوانهایشان هم پوسید و جمهوری اسلامی همچنان هست. این آقا هم خاک خواهد شد و بدنش خوراک مار و مور میشود و جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.

  از روز اول بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. گفتم اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین لازم را بگیرید و بعد ببندید/ یکی از شروطی که گفتم این بود که رئیس جمهور آمریکا باید امضا کند. مسئولین محترم زحمت کشیدند و عرق ریختند و خب، نتوانستند/ دو سال و نیم است که ما در حال انجام این قرارداد هستیم و حالا این مردک میگوید من قبول ندارم.

مسئولین کشور در امتحان بزرگی هستند: آیا عزت ملت را حفظ خواهند کرد یا نه؟/ گفته میشود با ۳کشور اروپایی ادامه میدهیم. من به این ۳کشور هم اعتماد ندارم؛ به اینها هم اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین عملی بگیریم وَالّا اینها همان کار آمریکا را خواهند کرد. اگر نتوانستید تضمین قطعی بگیرید، دیگر نمی‌شود برجام را ادامه داد.