برگزاری جلسه بررسی مسائل آموزشی برنامه پزشک پژوهشگر

جلسه بررسی مسائل آموزشی برنامه پزشک پژوهشگر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه در ساعت ۱۱/۴۵ با حضور معاون مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور دانشجویان Ph.D by research و پزشک پژوهشگر و اساتید راهنما مراکز تحقیقاتی و دستیاران برنامه پزشک پژوهشگر در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص شیوه تلفیق آموزش های پایه و بالینی و چگونگی نظارت بر عملکرد دستیاران بحث و تبادل نظر بعمل آمد.