جلسه هماهنگی برگزاری آزمونهای زبان و المپیاد دانشجویی 

 جلسه هماهنگی تیم برگزارکننده آزمون ها راس ساعت ۱۱/۳۰ روز یکشنبه  ۲۶ فروردین ماه با حضور مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزشی ودست اندرکاران برگزاری آزمون در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص نحوه برگزاری آزمون های زبان (MHLE) و المپیاد دانشجویی که روزهای پنجشنبه و جمعه  ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه در دانشکده مدیریت واطلاع رسانی و مجموعه ساختمان تدبیردانشگاه، برگزار خواهد شد، هماهنگی های لازم بعمل آمد.