اطلاعیه برگزاری سمینار آموزشی مشارکت در طرح های پژوهشی برنامه چشم انداز ۲۰۲۰

اطلاعیه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی در خصوص برگزاری سمینار آموزشی مشارکت در طرح های پژوهشی برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ ( Horizon 2020)

زمان برگزاری: ۳۱ فروردین لغایت ۲ اردیبهشت ۹۷

مهلت ثبت نام : ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷