اطلاعیه نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

اطلاعیه  نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي 

با عنایت به تغییر زمان برگزاری نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي به تاريخ ۱۰ لغایت ۱۲ ارديبهشت سال ۱۳۹۷، لذا  پوستر این همایش و آدرس وب­ سایت همایش http://meduc19.behdasht.gov.ir)) و کانال تلگرامی همایش (@meduc19) جهت بهره برداری اعلام می گردد.