برگزاری آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۶

آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۶ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ راس ساعت ۱۳ باحضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضاء شورا در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. و درپایان ضمن اهداء لوح تقدیر به اعضاء شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عکس یادگاری گرفته شد.