برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر

جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اساتید مشاور گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول ۹۶-۹۷ ارائه نمودند و سپس جناب آاقای دکتر فربد مسئول مرکز مشاوره نکاتی درباره نحوه تعامل و برخورد با دانشجویان شاهد وایثارگر بیان نمودند در پایان جلسه از زحمات اساتید مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.