برگزاری مراسم افتتاح تالار حکمت معاونت آموزشی

روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با حضور ریاست دانشگاه، معاونین رئیس دانشگاه و روسای دانشکده ها، تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی  افتتاح گردید. در این مراسم که راس ساعت ۱۳ همزمان با برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال ۹۶  برگزار گردید، معاون آموزشی دانشگاه ضمن خیرمقدم به حضار در خصوص  آخرین فاز بازسازی و نوسازی ساختمان معاونت آموزشی و تکمیل پروژه تالار حکمت و امکانات و تجهیزات استفاده شده در آن  گزارش کوتاهیارائه نمودند