برگزاری جلسه روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی

جلسه روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح با حضور مدیر امورپشتیبانی مرکز و کلیه روسای ادارات در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص  مشکلات و مسائل ادارات حوزه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.