اطلاعیه هیأت امنای انجمن فارغ التحصیلان

اطلاعیه هیات امنای انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدینوسیله از کلیه دانش آموختگان مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از دانش آموختگان متمایل به عضوت در هیأت امنای این انجمن دعوت بعمل می آید که نسبت به تکمیل فرم عضویت اقدام و فرم تکمیلی را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به آدرس ایمیل edu.khabar@mui.ac.ir ارسال و یا حضورآ به دفتر ریاست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند و...جهت مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

اطلاعیه هیأت امنای انجمن فارغ التحصیلان

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷۵/۳/۲۲و به منظور استمرار ارتباط و بهره مندی دانشگاه از توانمندی های بالقوه و بالفعل دانش آموختگان در جهت نیل به اهداف نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد نسبت به تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اقدام نماید و در این راستا اساسنامه انجمن تدوین و تشکیل هیأت امنای انجمن در دستور کار قرار گرفت.

 

لذا از کلیه دانش آموختگان مقاطع و رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دعوت به عمل می آید جهت عضویت در این انجمن، از طریق وبسایت این انجمن که از اوایل بهمن ماه در سایت معاونت آموزشی دانشگاه در دسترس می باشد، اقدام نمایند. همچنین از دانش آموختگان متمایل به عضوت در هیأت امنای این انجمن  نیز دعوت بعمل می آید که نسبت به تکمیل فرم عضویت که در وبسایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرسedu.mui.ac.ir     قابل دسترسی و دانلود است اقدام و فرم تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به آدرس ایمیل  edu.khabar@mui.ac.ir ارسال و یا حضورا" به دفتر ریاست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند.

 

  دریافت اساسنامه انجمن 

  دریافت فرم عضویت انجمن