شهریه پردازان

جناب آقای احمدرضا اقبال 

مسئول امور شهریه معاونت آموزشی

شماره تماس :  ۳۷۹۲۸۰۱۲-۰۳۱

 

 جدول شهریه ثابت و متغیر

 

جدول علی الحساب جهت باز شدن انتخاب واحد

 

بخشی از وظائف مسئول شهریه: