رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور

اینکه بعداز ۳۸سال جوانانی که نه امام را زیارت کردند و نه دفاع مقدس و انقلاب را دیدند، اینجور درصحنه حاضر باشند و اثرگذاری کنند، این از معجزات انقلاب است. در منطقه، جمهوری اسلامی یعنی همین شما جوانان توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست دهید. ماجرای سوریه و عراق، دفع غده سرطانی‌ای بود که بوجود آوردند تا حادثه‌ای را علیه جریان مقاومت ایجاد کنند. بسیج، پدیده‌ی کم‌نظیر انقلاب اسلامی است که میتواند در بخشهای مورد نیاز، حضور داشته باشد و گر‌ه‌های مشکل را باز کند. انقلاب اگر بسیج مردمی را نداشت قطعاً لنگی در کارش به‌وجود می‌آمد. در هر کشوری نیروی انسانی حرف آخر را می‌زند. کشورهای پیشرفته مادی هم به‌خاطر نیروی انسانی فعال خود که تنبلی را کنار گذاشتند -ولو در طلب پول و دنیا- به یک نقطه‌ی اوجی رسیدند. یکی از شیوه‌های دشمن، نا امید کردن جوانهاست؛ متأسفانه عده‌ای بلندگوی دشمن شدند و در فضای جامعه می‌پراکنند که آقا نمیشود درمقابل اینها ایستاد. چرا نمیشود؟ آیه‌ یأس میخوانند که ملاحظه قدرتها را بکنیم؛ نه! ملت ایران توانست نظام پادشاهی را دور بیندازد. ما دیدیدم که میتوانیم. همین مسئله داعش و این چند توطئه پی‌درپی آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب، همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد.