اعلام آمادگی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زلزله زدگان غرب کشور

نامه اعلام آمادگی معاونت آموزشی دانشگاه بمنظور تجمیع کمک های نقدی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از طریق اختصاص ۵ الی ۱۰% از حقوق یک ماه از اعضای هیأت علمی داوطلب و واریز به حساب یکی از نهادهای مطمئن جهت اعطای کمک های نقدی به زلزله زدگان غرب کشور.