برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درسالجاری، روز سه شنبه ۲۳ آبان راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و ضمن قرائت دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.