صدور مجوز راه اندازی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

به استناد رای دویست و شصت و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ با راه اندازی رشته فناوری تصویربَرداری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش ۴ دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد.