اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال ۹۶ رشته های تخصصی

اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال ۹۷-۹۶ رشته های مختلف طبق برنامه و جدول زمانبندی در سه گروه از تاریخ  ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت ۹۶/۰۶/۳۰
محل های برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی سال ۹۶
تالار زیتون : جنب دانشکده بهداشت - مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)
تالار دکتر حکمی : طبقه زیرزمین ساختمان دانشکده پزشکی - گروه علوم تشریحی
تالار هشت گوش : طبقه سوم ساختمان دانشکده پزشکی
مرکز مهارت های بالینی دانشگاه : واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) جنب ورزشگاه شهید موحدی
 
اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال ۹۶ رشته های تخصصی
زمان برگزاری از  ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت ۹۶/۰۶/۳۰

جراحی مغز و اعصاب - جراحی عمومی- ارتوپدی - بیهوشی - زنان و زایمان- چشم پزشکی - جراحی کلیه و مجاری ادراری - گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

گروه ۱

بیماریهای داخلی- بیماریهای قلب و عروق- کودکان- بیماریهای مغز و اعصاب - بیماریهای عفونی و گرمسیری - رادیوانکولوژی

گروه ۲

طب اورژانس- بیماریهای پوست - روانپزشکی - طب فیزیکی و توانبخشی - آسیب شناسی - رادیولوژی - پزشکی اجتماعی - پزشکی خانواده

گروه ۳