رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضاء هیات دولت

توصیه های رهبر انقلاب خطاب به اعضاء دولت:

- داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم

- انس  با قرآن و دعا

- داشتن روحیه جهادی

- عملکرد تیمی اعضاء دولت

- داشتن تحمل صدای مخالف

- ارتباط نزدیک با مردم

- تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافیگری

- کمک به حرکت های مردمی و خودجوش

- در نظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی و جهادی بودن و پرکاری در انتخاب همکاران

- داشتن برنامه دقیق و مدون و علمی

- شجاعت و خطر پذیری در اقدام

  ادامه مطلب......

باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم و از عمل به هنجارهای ملی و برآمده از انقلاب نظیر ظلم ستیزی و ایستادگی در مقابل استکبار احساس عزت کنیم. پایبندی به مواضع انقلابی باعث تشخص و برانگیختن احترام دیگران می شود، ضمن اینکه این کار با استفاده از نرمش و پیچش و طنازی های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد. ضرورت دارد جهت گیری اقتصادی کشور از "اقتصاد رانتی" و نفتی به "اقتصاد مولد و مردمی" تغییر یابد. باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف با توجه به امکانات، ظرفیتها و نیروی انسانی کشور تحقق پذیر است. همانگونه که برخی کشورهای بدون نفت این کار را کرده اند. تشکیل دولت در موعد مقرر و انجام آسان فرآیند شکل گیری، بسیار مهم و کم نظیر بود.  اکنون نوبت رئیس جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند. ۴ سال برای انجام کارهای اساسی زمان کمی نیست. همچنانکه امیر کبیر در دوران ۳ ساله صدرات خود کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیتهایی از آن جنس نیاز دارد.