جلسه شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ آمایش

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۸  باحضور معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهر کرد، یزد و کاشان جلسه شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ آمایش در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار گردید و در خصوص چینش دروس پیش ­بالینی پزشکی عمومی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.