ارتقاء مرتبه علمی دکتر کرباسی از دانشیاری به استادی

با کمال مسرت ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر سعید کرباسی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو محترم هیات علمی دانشکده فنآوریهای نوین به مرتبه استادی  را تبریک عرض می نماییم و توفیق روزافزون ایشان را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.