قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

باطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی  به این دانشگاه می رساند بر اساس نامه وزارت متبوع سامانه انتقال و میهمانی  از تاریخ ۱۶ /۹۶/۰۵ لغایت ۹۶/۰۵/۱۸ جهت رفع نقص و بارگذاری مدارک و تغییر نوع درخواست فعال گردیده است. لازم است دانشجویان نسبت به تغییر و اصلاح نوع درخواست به سامانه مربوطه مراجعه نمایند. ضمنا دانشجویانی که سابقه میهمانی در این دانشگاه ندارند نسبت به تغییر فرم تقاضای خود در تاریخ مذکور و ثبت و بارگذاری آن در سامانه انتقال و میهمان اقدام نمایند.