نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و دانشجویان مرکز پزشکی کاشانی

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱  در راستاي تحقق و ارتقاء اهداف و استانداردهاي آموزشي و بمنظور آشنايي با روند آموزش دانشجویان مراکز بیمارستانی، نشست مشتركي با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، جانشين معاون آموزشي در امور آموزش تخصصي وفوق تخصصي، مسئول دبیرخانه شورای آموزش بالینی دانشگاه و رئیس و معاون آموزشی بیمارستان و جمعي از اعضاء هیات علمی، دستیاران و کارورزان مرکز پزشکی درمانی کاشانی  برگزار و موارد و مشکلات مطرح شده بررسی و مقرر گردید به نحو مقتضی در خصوص رفع آنان اقدام گردد.