برگزاری جلسه کمیته منطقه ای از راه دور با دانشگاهای یزد و کاشان

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ راس ساعت ۹ صبح جلسه کمیته منطقه ای با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، بمنظور ایجاد سهولت در انجام کار به صورت از راه دور و بوسیله ویدیو کنفرانس با  مدیران آموزشی دانشگاههای یزد و کاشان برگزار و ضمن بررسی خلاصه وضعیت تحصیلی و کارنامه تحصیلی دانشجویان تصمیمات لازم  در خصوص چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان  ذینفع اتخاذ گردید.