برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ راس ساعت ۱۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه، مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اعضاء شورا در محل تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل و ضمن مطرح نمودن موارد سیاست گذاری و دانشجویی،  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.