اطلاعیه برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

 برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر  

از علاقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه دعوت می گردد به آدرس لینک  rcd.research.ac.ir مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام تا تاریخ  ۹۶/۰۵/۱۵ می باشد