سخنان رهبری درباره عفاف و حجاب در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱

خانم‌ها خيلى بايد مراقبت كنند مسئله حجاب را، مسئله عفاف را؛ وظيفه‌ آنهاست، افتخار آنهاست، شخصيّت آنهاست. حجاب مايه‌ تشخّص و آزادى زن است؛ برخلاف تبليغات ابلهانه و ظاهربينانه‌ مادّی‌گرايان، مايه‌ اسارت زن نيست. زن با برداشتن حجاب‌هاى خود، با عريان‌كردن آن چيزى كه خداى متعال و طبيعت، پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را كوچک می‌كند، خودش را سبک می‌كند، خودش را كم‌ارزش می‌كند. حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذارى زن است، سنگين شدن كفه‌ آبرو و احترام اوست؛ اين را بايد خيلى قدر دانست و از اسلام بايد به خاطر مسئله حجاب تشكر كرد؛ اين جزو نعمت‌هاى الهى است.  کلیپ حجاب