اطلاعیه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

اطلاعیه

بدینوسیله باطلاع می رساند آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۲ و ۹۶/۰۴/۲۳ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

محل ورود داوطلبان از درب شرقی دانشگاه خواهد بود.