جلسه هماهنگی برگزاری آزمون پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سال ۹۷-۹۶

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۲ جلسه هماهنگی پیرامون برگزاری آزمون پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد  با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر پشتیبانی حوزه معاوت آموزشی، و نمایندگان  دانشکده پزشکی، حراست، و روابط عمومی دانشگاه و سایراعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و با توجه به اینکه مقرر است این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۲ و ۹۶/۴/۲۳ در محل دانشکده پزشکی برگزار گردد. بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.