رهبر انقلاب در خطبه های عید فطر ۹۶/۰۴/۰۵

آتش باختیار بمعنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است . معنی اش این است که در تمام کشور، صاحبان اندیشه، فکر و همت، کار را خودشان پیش ببرند. منافذ فرهنگی را بشناسند. آتش به اختیار بمعنای بی قانونی، فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی نیست. نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم، آرامش، حفظ قوانین و عدم سوء استفاده دشمن باشند.

ذخایر اجتماعی را باید حفظ کرد؛ حفظ این ذخایر به این است که ملت، وحدت و اتحاد خود را حفظ کنند و حرکت در آرمانهای انقلاب را بعنوان هدف حفظ کنند. امیدواریم انشاالله هرچه زودتر دولت جدید تشکیل بشود و کارهای لازم برای کشور را هرچه زودتر شروع کنند؛ کارهای بزرگی در پیش است که باید صورت بگیرد. مسئولان کشور به کمک مردم، کار برای تولید داخلی و کار برای اشتغال جوانان را با جدیت پیگیری کنند.