اطلاعیه آزمون مصاحبه (مرحله دوم)پذیرش دکترای تخصصی رشته های داروسازی سال ۹۷-۹۶

باطلاع میرساند آزمون مصاحبه (مرحله دوم) پذیرش دکترای تخصصی رشته های داروسازی سال ۹۷-۹۶ در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۴ لغایت ۹۶/۰۴/۱۵ در محل دانشکده داروسازی این دانشگاه برگزار می گردد. لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی آزمون مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .