برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۳۰/۳/۹۶ ساعت۱۰:۳۰سومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضا در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص دلایل عدم پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی نا پیوسته، شیوه نامه پیشنهادی بهره برداری از مجموعه کلاس ومرکز آزمونها،موارد دانشجویی و .... بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.